Γεφύρι Πλατανιώτισσας

Μονότοξο, επί του Κερυνίτη ποταμού, στο χωριό Πλατανιώτισσα (τ. Κλαπατσούνα), στην κεντρική πλατεία, δίπλα στην Παναγία της Πλατανιώτισσας. Χτισμένο από τους ονομαστούς "Κλουκινοχωρίτες" ή "Αγιοβαρβαρίτες" μαστόρους, που χρησιμοποιούσαν σαν βάση την πέτρα και το ξύλο.

Sign In