Γεφύρι Τριποτάμων

Μονότοξο που γεφυρώνει το Νουσαίτικο ποτάμι (Κεντρικός βραχίονας του Ερύμανθου) και που έχει επισκευαστεί το 2005-2006 από τον τ. δήμο Αροανίας. Σαν δωρητές αναφέρονται οι Αφοί Παπασημακόπουλοι από την Ορεινή (Μοστενίτσα).

Sign In