Καμάρα στο Λειβάρτζι

Βρίσκεται στο έμπα του χωριού, αριστερά, μονότοξο που γεφυρώνει τον Λειβαρτζινό Ερύμανθο. Άγνωστο πότε ακριβώς και από ποιούς χτίστηκε, πιθανόν πριν το '40, στη θέση παλιότερου γεφυριού που είχε χτιστεί το 1856 με έξοδα του Λειβαρτζινού Ανδρέα Πάπα.

Sign In